Jadrové vŕtanie

Realizujeme jadrové vŕtanie do betónu, železobetónu, tehly alebo ytongu. Cena závisí od priemeru a hĺbky diery.  Je to spôsob, ako rýchlo a čisto vyvŕtať presný otvor. Jadrové vŕtanie realizujeme na celom území Slovenska.

Rôzne priemery

od 20mm do 800mm

Komplexné služby

Vývoz odpadu a búracie práce

Rýchla cenová ponuka

Výsledná cena na počkanie

Poradenstvo

Ochotne Vám poradíme

Jadrové vŕtanie cenník

Pri väčšom objeme prác poskytneme zľavu. Všetky ceny sú BEZ DPH.
PriemerŽelezobetón ( 1 cm )
20 mm - 32 mm0,78 €
52 mm - 72 mm0,88 €
82 mm - 102 mm0,99 €
112 mm - 122 mm1,12 €
132 mm - 152 mm1,27 €
162 mm - 202 mm1,85 €
225 mm - 252 mm2,35 €
300 mm2,97 €
350 mm4,87 €
400 mm5,97 €
450 mm6,89 €
500 mm8,13 €
550 mm9,92 €
600 mm10,84 €
700 mm11,98 €
800 mm13,10 €
  • Pri vŕtaní tehly je poskytnutá zľava 30% zo základnej ceny vŕtania. 
  • Pri vŕtaní Ytongu je poskytnutá zľava 50% zo základnej ceny vŕtania.

 

Pri vŕtaní nad 90cm ( hĺbka ) +15% (k základnej cene)

Pri vŕtaní nad 180cm ( hĺbka ) +30% (k základnej cene) 

Pri vŕtaní nad 270cm ( hĺbka ) +45% (k základnej cene)

  • Prestoje, prípravné a pomocné práce: 9,50€/hod. Za 1 pracovníka
  • Pri vŕtaní vo výške nad 2,5m: + 20% príplatok
  • Pri vŕtaní vo výške nad 3,5m: + 40% príplatok
  • odsávanie výplachovej vody: + 10% príplatok
  • vŕtanie pod ulhom: + 30% príplatok
  • Vŕtanie muriva za sucha: +50% príplatok
  • Vŕtanie do stropu +100% príplatok

 

Doprava na pracovisko: 0,40€/km

  • Použitie vlastného el. generátora: 20€/deň + palivo

 

Objednávateľ vyznačí viditeľné presný stred vrtu/vrtov dopredu.

V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu.

Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.

Pri používanej technológií nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.

Za škody spôsobené prácami (napr. Poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania.

Časté otázky

Áno. Je to však oveľa menej v porovnaní so zbíjaním.

Nie nedá. Vrták je potrebné chladiť vodou. Samozrejme sa voda počas vŕtania priamo odsáva.

Nie. Vrták pekne vykrúži otvor, a fasáda navôkol zostane nepoškodená.

Kolmo na dieru aspoň 140 cm, a v okruhu diery cca 60 cm od stredu vrtu.

Od priemeru Ø60 vieme vŕtať priamo pod stropom, a aj v rohu.

Doplnkové služby