Priemyselné podlahy

Realizujeme priemyselné  podlahy (leštené betony, protišmyk).

Od realizácie obrubníkov, lôžka pod betón, prípravných prác až po betonáž.

Disponujeme strojovou technikou a dlhoročnými skúsenosťami, vďaka čomu Vám zabezpečíme kompletný servis.

Cenové ponuky po obhliadke Vám zhotovíme na mieru.

Komplexné služby

Od obrubníkov až po betonáž

Rýchla cenová ponuka

Výsledná cena na počkanie

Poradenstvo

Ochotne Vám poradíme

Priemyselné podlahy cenník

Cena je individuálna. Pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte.

Časté otázky

Aké výhody majú priemyselné podlahy?

Základnou vrstvou priemyselných podláh je betón, ktorý disponuje unikátnymi vlastnosťami, ako vysoká pevnosť v tlaku, tvárnosť a jednoliatosť, ohňovzdornosť a trvanlivosť. Ďalšie výhody sa odvíjajú od typu povrchovej úpravy priemyselnej podlahy.

Ktorý typ priemyselnej podlahy je najlepší?

Univerzálna odpoveď na túto otázku neexistuje, pretože špecifické druhy prostredia si vyžadujú špecifické typy podláh s unikátnymi vlastnosťami. Preto sme tu my a s výberom správneho typu podlahy vám pomôžeme.

Ako dlho vydrží priemyselná podlaha?

Životnosť priemyselnej podlahy závisí od mnohých faktorov, ako napríklad od pravidelnej starostlivosti. Priemyselná podlaha z betónu má skvelé vlastnosti, avšak je náchylná na poškodenie vplyvom vonkajších faktorov. Takáto podlaha môže slúžiť roky až desaťročia.

Aké povrchové úpravy sa používajú pri priemyselných podlahách?

Na podklady priemyselných podláh sa aplikujú rôzne povrchové úpravy, ktoré závisia od špecifikácie daného prostredia. Ide, napríklad o impregnácie, syntetické nátery, cementové či polyuretánové cementové stierky.

Priemyselné podlahy

Priemyselná podlaha predstavuje špecifickú konštrukciu, ktorá disponuje adekvátnou mierou fyzikálnych a technických vlastností. Priemyselná podlaha v našom prevedení je navrhnutá tak, aby spĺňala špecifické požiadavky týkajúce sa celkovej prevádzky i zaťaženia v konkrétnom prostredí. 

Výber priemyselnej podlahy je dôležitý proces a my to vieme. Už pri návrhu priemyselnej podlahy berieme do úvahy množstvo kritérií, ako napríklad materiálovú skladbu či tuhosť jednotlivých vrstiev. Máme pevne a jasne stanovené kvalitatívne kritériá a aj prípadné tolerančné odchýlky v presnosti. 

To znamená, že kvalitná priemyselná podlaha, ktorá spoľahlivo slúži dlhé roky, až desaťročia, a navyše skvelo vyzerá, si vyžaduje aj dôkladnú predprojektovú i projektovú prípravu, ktorú si radi vezmeme na svoje plecia.  

Čo je priemyselná podlaha a aké sú jej výhody?

Čo je priemyselná podlaha a aké sú jej výhody 

Naši zákazníci si často neuvedomujú rozdiel medzi priemyselnou podlahou a podlahou, ktorá sa používa v bytovej či občianskej výstavbe. Líšia sa od seba najmä tým, že priemyselná podlaha predstavuje veľké plochy v halách alebo viacpodlažných budovách. Samozrejme, musí byť schopná odolávať oveľa väčšiemu zaťaženiu a viacerým vonkajším vplyvom. 

Odpoveď na otázku, čo je priemyselná podlaha, dávajú aj slovenské technické normy. Priemyselná podlaha je označená ako podlahová konštrukcia s rovnomerným zaťažením viac ako 5 kN/m2, alebo zaťažením pohyblivými manipulačnými prostriedkami s celkovou hmotnosťou väčšou ako 2 tony

Priemyselná podlaha spĺňa špecifické požiadavky vyplývajúce z prostredia, v ktorom sa nachádza, ako napríklad odolnosť voči obrusu, kontaktnému namáhaniu,  pôsobeniu chemických látok či vysokých teplôt. Priemyselné podlahy sa bežne nachádzajú v garážach, komerčných priestoroch, skladoch, výrobných halách, strojárskych, automobilových či potravinárskych podnikoch. 

Priemyselná podlaha musí byť súčasťou dokumentácie k stavbe. Dokumentácia obsahuje množstvo dôležitých parametrov od skladby podlahy a hrúbky jednotlivých vrstiev, cez kvalitu použitých materiálov, až po statické posúdenie nosnej podlahovej dosky a tak ďalej. 

Kvalitná priemyselná podlaha vyhovuje špecifickým požiadavkám prostredia, v ktorom sa nachádza, je pevná, odolná voči vonkajším vplyvom v podobe záťaže, vysokej teploty či chemikálií, má dlhú životnosť, je bezpečná, vizuálne atraktívna a cenovo dostupná. 

Typy priemyselných podláh 

Požiadavky zákazníkov na vlastnosti priemyselnej podlahy sú rozdielne, a preto na trhu existuje pestrá paleta priemyselných podláh. Tie sa od seba v mnohých aspektoch líšia. Avšak vo väčšine prípadov je priemyselná podlaha tvorená vystuženou betónovou doskou a disponuje povrchovou úpravou v rôznych farbách alebo odolnosti voči chemickým látkam, ktorej úlohou je skvalitniť vlastnosti podkladového betónu.  

Mali by ste vedieť, že povrchová úprava môže byť buď súčasťou technológie betonáže priemyselnej podlahy, alebo sa dopĺňa s určitým časovým odstupom v závislosti od konkrétneho typu povrchovej vrstvy. 

Medzi najznámejšie typy priemyselných podláh patria liate priemyselné podlahy, pancierové podlahy a betónové podlahy. V našom portfóliu nájdete priemyselné betónové podlahy, zhotovené v protišmykovej verzii a v prevedení leštený betón.

Základné kritériá pre výber priemyselnej podlahy

Uvedomujeme si, že výber priemyselnej podlahy nie je jednoduché a ani lacné rozhodnutie. Maximálne funkčná a estetická priemyselná podlaha sa nezaobíde bez dôkladnej predprojektovej a projektovej prípravy, odvíjajúcej sa od špecifikácie prostredia, v ktorom sa bude nachádzať. 

Prvým krokom v tomto smere je identifikácia kľúčových požiadaviek na zhotovenie priemyselnej podlahy, s ktorými vám na základe našich dlhoročných skúseností radi pomôžeme. Spoločne si prejdeme dôležité aspekty, ako napríklad, či bude priemyselná podlaha v interiéri, alebo exteriéri, ďalej či bude vystavená pohybu osôb, dopravných prostriedkov a chemikáliám, alebo či musí spĺňať zvýšené hygienické požiadavky a tak ďalej. 

Tipy na údržbu

Tipy na údržbu, vďaka ktorým bude priemyselná podlaha slúžiť dlhé roky 

Priemyselná podlaha sa nezaobíde bez pravidelnej starostlivosti, s ktorou vás v rámci procesu prípravy a realizácie dôkladne oboznámime, pretože predlžuje jej životnosť a zachováva funkčnosť. Nevyhnutnosťou je dennodenné čistenie špeciálnymi strojmi s kefou. Raz alebo dvakrát ročne je potrebné použiť emulzný prípravok na vyplnenie pórov a aplikovať polymérový vosk. 

Doplnkové služby